Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Welkom op de website van de dienst Orthopedie – Traumatologie van het AZ Jan Palfijn te Gent.

De dienst startte op 1 juni 1987 met Dr. Geert Vandendriessche en Dr. Christian Van Vynckt. Op 1 oktober 1990 werd de dienst uitgebreid met Dr. André Harth en op 1 december 2009 werd de dienst vervoegd door Dr. Yves Depaepe. Met de komst van Dr. Yves Depaepe in ons ziekenhuis zijn nu in alle ziekenhuizen in Gent oud assistenten van onze dienst werkzaam.

Wij vormen een dynamisch team van samenwerkende orthopedische chirurgen die binnen hun groep gespecialiseerde therapie, niet-operatief en chirurgisch, verstrekken.

Voortgaande op de trend tot super specialisatie in de geneeskunde in het algemeen en in de orthopedie en traumatologie in het bijzonder hebben wij gestreefd in het belang van de patiënt en met respect voor de vrije keuze van arts naar een verdeling van het takenpakket binnen onze discipline. Wij blijven er evenwel van overtuigd — zeker voor een dienst die instaat voor de continuïteit van de zorgen in de kliniek en in de dienst spoedgevallen van ons ziekenhuis — dat (eveneens in het belang van de patiënt) steeds een algemene kijk op de patiënt noodzakelijk blijft.Door onze samenwerking kunnen de meest geavanceerde technieken worden aangeboden. Onze groepswerking staat bovendien borg voor een continuïteit der zorgen voor de patiënt zowel bij electieve ingrepen als spoedgevallen waarbij de individuele benadering van de patiënt primordiaal blijft.

De behandelingen worden verstrekt in een geconventioneerd kader d.w.z. volgens de gangbare ziekenfondstarieven zodat een transparante factuur wordt aangeboden.

Wegens werkzaamheden worden een aantal diensten tijdelijk ondergebracht op een andere locatie.