Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Hospitalisatie

U wordt opgenomen voor onderzoeken en/of een operatieve ingreep.

Het ziekenhuis is vlot bereikbaar.

Er is voldoende parkeerruimte.

Details over de accommodatie op de kamers (telefoon, internet, televisie (op kanaal 36 vindt u nuttige informatie over het ziekenhuis en het weekmenu), toezicht op persoonlijke voorwerpen), de algemene regels en het bezoek, informatie over de meer algemene accommodatie in het ziekenhuis (maaltijden, briefwisseling, bibliotheek, voedings- en krantenwinkel, tearoom, drank- en versnaperingsautomaten, restaurant, patiëntenbegeleiding (sociale dienst, levensbeschouwelijke begeleiding, intercultureel bemiddelaar en tolk), persoonlijke hygiëne (haar-, hand- en voetverzorging) vindt u in de onthaalbrochure en op de website van het ziekenhuis.

De administratieve procedure en formaliteiten van opname zijn dezelfde voor een dag opname in het dagziekenhuis of in het kortverblijf (“short stay”) als voor een opname met verblijf.

U dient zich aan te melden aan de opnamedienst (C0) nadat U een volgnummer hebt genomen aan het onthaal in de hoofdingang: maak uw taalkeuze en kies naargelang uw soort opname voor het blauwe blokje “opname met overnachting” of voor “dagopname-kortverblijf”. Het telefoonnummer van de opnamedienst is 09 224 71 00. Het telefoonnummer van het dagziekenhuis is 09 224 84 32. Een opname in het dagziekenhuis gebeurt om 07.00 u tenzij met u een ander uur werd afgesproken. Het tijdstip van opname bij opname met verblijf wordt afgesproken tijdens de raadpleging.

Een dringende opname of een opname buiten de openingsuren van de opnamedienst (24 uur op 24) gebeurt via de spoedopname (A-1). Het telefoonnummer van de spoedgevallendienst is 09 224 89 67.