Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Raadplegingen

Voor dringende gevallen kan u steeds 24 uur op 24 terecht op de dienst Spoedgevallen (09 224 89 67) van het AZ Jan Palfijn in Gent.

De raadplegingen gebeuren enkel op afspraak. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden.