Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Spoedgevallen

Het telefoonnummer van de spoedgevallendienst is 09 224 89 67 (24 uur op 24).

De stafleden van de dienst verzekeren een permanentie via de dienst Spoedgevallen voor orthopedische spoedgevallen en traumatologische spoedgevallen (letsels van beenderen en gewrichten).

Conform de medische deontologie heeft de patiënt – binnen de wachtdienst – vrije keuze van discipline en arts voor wat betreft zijn behandeling.

Het ziekenhuis is vlot bereikbaar. Er is voldoende parkeerruimte.

De dienst spoedgevallen bevindt zich op A-1.

In geval van problemen na een ingreep kan je steeds te recht op de dienst Spoedgevallen van het ziekenhuis (09 224 89 67) (vanaf 18.00 uur tot 08.00 uur) of op de Polikliniek voor Orthopedie en Traumatologie (vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur: 09 224 85 80).

Verwittig zeker uw huisarts of neem contact op met de dienst Spoedgevallen in geval van:

  • Pijn in de borstkas
  • Langdurig braken
  • Kortademigheid
  • Koorts
  • Doorbloed en/of ruikend verband
  • Aanhoudende en toenemende pijn in het geopereerde lidmaatdeel ondanks de voorgeschreven pijnstiller(s)
  • Roodheid van het geopereerde lichaamsdeel
  • Bij blijvende zwelling van het geopereerde lichaamsdeel (ondanks hoogstand) zeker als een gips werd aangelegd
  • Bij gezwollen of pijnlijke of rode kuit (flebitis kan optreden ook al krijgt u spuitjes ertegen!)

Download hier je Patiëntenwijzer: Richtlijnen bij een gipsverband [PDF] als je een gips draagt!