Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Stage

Naast een opleidingsplaats voor toekomstige geneesheer-specialisten in de orthopedische chirurgie worden ook toekomstige artsen (derde en vierde master) begeleid in het kader van hun stage (stagementor is Dr. Geert Vandendriessche).

Op de eerste dag begeeft u zich eerst naar de polikliniek voor Orthopedie (I0).

Je kan daarna naar de zesde verdieping (directie-secretariaat (H6)) gaan voor het afhalen van je badge, deze is noodzakelijk om toegang te hebben tot bepaalde afdelingen zoals het operatiekwartier, en een kaartje voor (gratis) maaltijden in het restaurant van het ziekenhuis (D-1).

Je kan in onze dienst — naargelang je persoonlijke interesse en plannen voor je toekomstige medische loopbaan — de raadplegingen volgen op de polikliniek, de activiteiten volgen op de dienst Spoedgevallen en assisteren bij de orthopedische en traumatologische ingrepen.

Hieronder vindt je een aantal downloads van documenten die van belang kunnen zijn voor je stage.

Wens je in onze dienst één of meerdere gevalstudies te maken dan kan je via een staflid alle nuttige dossierstukken en informatie krijgen; maak je gevalstudies tijdig: dit maakt het ons mogelijk deze studies met je door te nemen.

Wij zouden het op prijs stellen op het einde van je stageperiode ook aan ons de nodige feedback te geven zodat wij desgevallend — in het belang van jullie opvolgers — aanpassingen aan ons stage protocol kunnen aanbrengen.

Wij heten je alvast van harte welkom en wensen je een aangename en leerrijke stage!

Downloads

Evaluatieformulier Stage 3e master [PDF]
Evaluatieformulier Stage 4e master [PDF]
Evaluatieformulier Casussen 3e master [PDF]
Sjabloon Ziekenhuiscasus 3e master [PDF]
Stagebrochure 3e master [PDF]