Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Wie doet wat?

De orthopedie is dit gebied van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van de pathologie (afwijkingen) van het bewegingsapparaat: ziekten (aangeboren of verworven) en letsels (traumatologie).

De traumatologie van het bewegingsstelsel is lange tijd een raakpunt geweest van orthopedische heelkunde en algemene heelkunde. Op heden behoort de behandeling van ongevalsletsels evenwel — mede door de enorme evolutie in de techniek van de behandeling van afwijkingen van het bewegingsstelsel — uitsluitend nog tot het domein van de orthopedische chirurgie.

Onze dienst is gegroeid uit een algemeen orthopedische en traumatologische activiteit.

Voortgaande op de trend tot super specialisatie in onze discipline hebben wij gestreefd in het belang van de patiënt en met respect voor de vrije keuze van arts naar een verdeling van het takenpakket. Wij blijven er evenwel van overtuigd — zeker voor een dienst die instaat voor de continuïteit van de zorgen in de kliniek en in de dienst spoedgevallen van ons ziekenhuis — dat (eveneens in het belang van de patiënt) steeds een algemene kijk op de patiënt noodzakelijk blijft.