Traumatologie

De traumatologie van het bewegingsstelsel neemt naast de klassieke geplande orthopedie ook een belangrijke plaats in. De orthopedische traumatologie behelst zowel de conservatieve als operatieve behandeling van letsels veroorzaakt door verkeers- of sportongevallen en geweldpleging.

In het Jan Palfijn Ziekenhuis in Gent ben ik medeverantwoordelijk voor de permanentie voor spoedgevallen voor wat betreft de orthopedische traumatologie. Binnen onze orthopedische dienst vangen we alle orthopedische traumatologische letsels op.

[popup_anything id="1398"]
Aangezien ik tijdens mijn opleiding in twee traumacentra heb kunnen werken en me daarnaast verder heb gespecialiseerd via specifieke trauma courses van AO in Ovifat, Davos en Rotterdam (specifiek complexe kniefracturen) ligt de orthopedische traumatologie mij nauw aan het hart en heb ik hier ook expertise in opgebouwd.

Ter info kan u een aantal infobrochures terugvinden, welke de patiënten met een dergelijk trauma meekrijgen bij een bezoek aan de spoedgevallen.

Hieronder een aantal animatie video’s waarin frequent gebruikte traumatologische implantaten worden voorgesteld:

Humerusnagel na een bovenarmfractuur

Polsplaat na een polsfractuur

Rapid Recovery Fragility Fracture

Het Rapid Recovery™ Fragility Fracture programma is een uniek programma voor de oudere patiënt met een heupfractuur. Het programma zorgt ervoor dat de patiënt een optimale en veilige zorg krijgt, zijn kwalitatieve levensverwachting toeneemt, hij minder complicaties heeft na de operatie en minder lang in het ziekenhuis verblijft. Het AZ Jan Palfijn Gent is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat het Rapid Recovery™ Fragility Fracture heeft lopen.

Heupfracturen bij ouderen

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Ook osteoporose en slechte botkwaliteit zorgen ervoor dat heupfracturen bij ouderen frequent voorkomen. Vaak leidt een zogenaamde fragiliteitsfractuur ook tot fysieke beperkingen, langdurige opname in een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum of andere vorm van ouderenzorgvoorziening, hoge medische kosten en in veel gevallen zelfs tot een sneller sterftegeval. De behandeling van dergelijke fracturen vergt dan ook gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg. Het AZ Jan Palfijn Gent startte daarom een innovatief en kwaliteitsvol programma op.

[popup_anything id="1933"]

Innovatief programma zorgt voor tal van voordelen voor patiënt

Het programma hertekent het zorgproces, betrekt patiënten en familie en is gebaseerd op de principes van fast-track chirurgie. De doelstelling is om de impact van de fractuur op lichaam en geest zo veel mogelijk te beperken en het zorgtraject van initieel patiëntencontact tot ontslag uit het ziekenhuis en revalidatie en opvolging te optimaliseren. De principes om dergelijk traject te hervormen zijn klinisch bewezen en gebaseerd op jarenlange internationale ervaring. Ongeveer 20 ziekenhuizen in Europa werken al met een soortgelijk Rapid Recovery™ programma voor heupfracturen. Het resultaat is telkens meer tevreden patiënten en terzelfdertijd een hogere efficiëntie voor het ziekenhuis.

Multidisciplinaire aanpak

De verschillende betrokken diensten (Orthopedie, geriatrie, Spoed, Fysische geneeskunde & Anesthesie) werken multidisciplinair samen binnen het Rapid Recovery Fragility Fracture Programma, dat gebaseerd is op de meest recente medisch-wetenschappelijke inzichten.

- Orthopedie - Dr. Thomas De Bo en Dr. Kris Moens
- Geriatrie - Dr. Elisabeth Vander Stichele
- Spoed - Dr. Elke Rimbaut
- Fysische geneeskunde/revalidatie - Dr. Annelies Van Erck
- Anesthesie - Dr. Philippe Van Acker en Dr. Koen De Graeve

Het programma is gebaseerd op de meest recente medisch-wetenschappelijke inzichten. De resultaten die met het programma in andere Europese ziekenhuizen geboekt werden, zijn hogere patiëntveiligheid en -tevredenheid, toegenomen levenskwaliteit, een lager sterftecijfer bij patiënten, een lagere graad van heropname na 30 dagen, kortere ligduur en een kortere doorlooptijd. Bij een fragiliteitsfractuur wordt er met dit programma ook sneller ingegrepen dan vroeger, er wordt voorrang gegeven aan de patiënt vanuit de wetenschap dat niet alleen de doorlooptijd verkort maar het herstel van de patiënt ook veel kwalitatiever en sneller verloopt.

Belangrijke contactnummers:

Contactnummer voor huisartsen, paramedici en WZC die geconfronteerd worden met een oudere patiënt met heupfractuur: T 09 341 49 00
Contactnummer voor familie van de patiënt: T 09 224 81 52